OFERTA

Wszystkie nasze usługi są indywidualnie dostosowywane do potrzeb naszych klientów.
Świadczymy usługi w zakresie:

1)  prowadzenia ksiąg handlowych spółek i osób fizycznych:

 • opracowanie planu kont,
 • dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy,
 • zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie sprawozdania finansowego),
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz kwartalnych deklaracji VAT-7K.

2)  prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia),
 • sporządzanie miesięcznych wydruków prowadzonych ewidencji,
 • sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy,
 • zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego),
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz kwartalnych deklaracji VAT-7K.

3)  prowadzenie ewidencji ryczałtu:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia),
 • sporządzanie miesięcznych wydruków prowadzonych ewidencji,
 • sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy,
 • zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego),
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz kwartalnych deklaracji VAT-7K.

4)  kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej:

 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • prowadzenie kartotek osobowych oraz akt osobowych,
 • sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, świadectw pracy oraz innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracownika,
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych,
 • przygotowanie miesięcznej listy płac,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • elektroniczną teletransmisję danych do ZUS i PFRON.

5)  inne usługi:

 • przygotowanie sprawozdań oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w celu rozliczenia się z urzędami marszałkowskimi,
 • sporządzenie innych dokumentów zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.
Wróć